Ekonomi

Altın ithalatına getirilen kısıtlamalar

Türk parası müdafaa kanunu beyannamesinde değişiklik yapıldı. Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlanan kararda şu değişiklikler yapıldı:

28/2/2008 tarihli ve 26801 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 32 sayılı Türk Parası Kıymetini Müdafaa Hakkında Tebliğ’in 6’ncı maddesinin ikinci fıkrasının ikinci cümlesi yürürlükten kaldırılmış, yerine aşağıdaki fıkra eklenmiştir. ikinci fıkra, buna göre diğer fıkralar Mevcut üçüncü fıkrada yer alan “dahil” ibaresi “hariç”, mevcut yedinci fıkrada yer alan “20” ibaresi “40”, “kıymetli maden” ibaresi ise değiştirilmiştir. “200 kilogramı geçmemek üzere altın veya standart işlenmemiş gümüş” olarak değiştirildi.

“Standart dışı işlenmemiş kıymetli madenlerin ithalatında Gümrük İdarelerine intibak raporu verilmesi zorunludur ve bu intibak raporları sadece Darphane ve Damga Basım Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenebilmektedir. Fakat; Dahilde İşleme Rejimi Kararı kapsamında gerçekleştirilen 5 kilograma kadar standart dışı kıymetli maden ithalat işlemleri için özel intibak kuruluşları tarafından düzenlenen intibak raporları, Bakanlıkça belirlenecek usul ve esaslar çerçevesinde kabul edilebilir.

yavuzeli-haber.xyz

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu