Ekonomi

TÜRK PRYSMİAN KABLO VE SİSTEMLERİ A.Ş. – Sorumluluk Beyanı (Konsolide)

Sorumluluk Beyanı

Finansal Tablo Niteliği Konsolide

İlgili Şirketler
Related Companies
[]
İlgili Fonlar
Related Funds
[]
İngilizce
English
Türkçe
Turkish
oda_RepresentationLetterAbstract|
Sorumluluk Beyanı
Representation Letter
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Correction Notification Flag
Hayır (No)
Hayır (No)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
Date Of The Previous Notification About The Same Subject
oda_BoardDecisionDateAndNumberForApprovalOfFinancialStatementsAndOperatingReviewReportAbstract|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı
Board Decision Date and Number for Approval of Financial Statements and Operating Review Report
oda_BoardDecisionDate|
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
Board Decision Date
06/06/2024
06/06/2024
oda_BoardDecisionNumber|
Karar Sayısı
Board Decision Number
19-20
19-20
oda_RepresentationLetterPreparedAccordingToRelatedCMBCommuniqueAbstract|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel
Sermaye Piyasası Kurulu’nun “Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği’nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanı
Representation Letter Prepared According to Item 9, Section 2 of “Principles About Financial Reporting in Capital Market” Communiqué of CMB
oda_ExplanationTextBlock|

REGARDING THE ACCEPTANCE OF THE FINANCIAL STATEMENTS

DECISION DATE: 06.06.2024 

NUMBER OF DECISIONS: 2024/19

As a result of the discussions,

It has been unanimously resolved by the undersigned members to approve the unaudited consolidated financial statements and sub notes for the 3 (three) months period between 01.01.2024 and 31.03.2024


REGARDING THE ACCEPTANCE OF THE ANNUAL REPORT 

DECISION DATE: 06.06.2024 

NUMBER OF DECISIONS: 2024/20

As a result of the discussions made on the interim activity report,

It has been unanimously resolved by the undersigned members to approve the interim activity report for the 3 (three) months period between 01.01.2024 and 31.03.2024. 

In case of any difference in the English translation of this explanation, the Turkish explanation will be considered as the basis. 

Regards, 

                              

Türk Prysmian Kablo ve Sistemleri A.Ş.

MALİ TABLOLARIN KABULÜNE İLİŞKİN YÖNETİM KURULU’NUN

KARAR TARİHİ : 06.06.2024

KARAR SAYISI : 2024/19

01.01.2024 ile 31.03.2024 tarihleri arası bağımsız denetimden geçmemiş üç (3) aylık döneme ait konsolide mali tablolar ve dipnotlarının uygun olduğu, aşağıda imzası bulunan üyelerin oybirliği ile onaylanarak karara bağlanmıştır.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu